Usluge

Projektovanje

Inženjerske usluge koje nudimo spadaju u domen projektovanja sistema kućne automatike bazirane na KNX ili ABB-free@home® sistemu. Sam proces projektovanja sistema kućne automatike potrebno je podeliti u nekoliko etapa, kroz koje se prolazi zajedno sa budućim korinsikom ili arhitektom.

Potrebno je detaljno sagledati potrebe i zahteve korisnika, uporediti te zahteve sa realnim mogućnostima, i kreirati sistem koji će kako zadovoljiti zahteve korisnika u ovom trenutku, tako i omogućiti naknadno proširenje i unapređenje sistema u budućnosti.

Kontaktirajte nas

Izvođenje radova

ABB-free@home® sistem zahteva stručnu i profesionalnu instalaciju sistema od strane sertifikovanih instalatera. Sistem postavljen na ovaj način obezbeđuje punu funkcionalnost sistema i svih njegovih komponenata. Od početka do kraja, ABB-free@home® omogućava da kućna automatika bude jednostavna i logična za korisnika.

Podešavanje parametara svih komponenti obavlja se putem klasičnog internet preglednika, bez potrebe za specijalnim alatima i programima. Žični i bežžični elementi postaju deo jedinstvenog sistema, bez razlike na koji način komuniciraju sa sistemom. Sa ABB-free@home® sistemom do 128 žičnih ili bežžičnih uređaja mogu biti deo jednog sistema pametnog stana ili pametne kuće.

Kontaktirajte nas

Održavanje

Iako sistemi kućne automatike ne zahtevaju održavanje na nedeljnom/mesečnom/godišnem nivou, sistemi koje nudimo na tržištu omogućavaju nadogradnju elemenata sistema izmenana aplikacije, odnosno primenom novih aplikacionih rešenja.

Stalni napredak tehnologije omogućava da uz male izmene svoj sistem održavate "svežim" i omogućite mu da koristi nove tehnologije, sa ili bez ugradnje novih uređaja. Kod novih sistema koje mi projektujemo i ugrađujemo, redovno održavanje produžava i garanciju na sam sistem.

Kontaktirajte nas

Programiranje KNX sistema

Nudimo Vam programiranje KNX sistema, bez razlike koji je proizvođač KNX opreme ili funkcije koje su postavljene pred sam KNX sistem. Programiranje uključuje upravljanje rasvetom, roletnama, klimatizacijom, multimedijalnim uređajima, kao i proširenje sistema aplikacijom za daljinsko upravljanje.

Bez razlike da li se radi o malom stanu ili nekoliko kuća, posedujemo znanje i potrebne apliakcije i licence za programiranje ove vrste sistema kućne automatike.

Kontaktirajte nas

Održavanje

Sistemi koje nudimo i ugražžujemo ne zahtevaju redovno održavanje u smislu izlazaka na teren stručnih lica, ili servisiranja sistema i komponenti. Sistem se, ukoliko ima pristup internetu, samostalno periodično nadograđuje, čime je koirsniku omogućeno da konstantno ima sistem koji je aktuelan. Svi free@home sistemi bez razlike kada su kupljeni imaju pristup serveru koji instalira nove verzije programa, i preuzima ih sam potpuno besplatno.

Kontaktirajte nas

© 2020 Jedna mala firma doo. Sva prava zadržana | Dizajn W3layouts.