Vaš glas kao komanda

Amazon Alexa ili Google voice assistant, izbor je na Vama

google voice, upravljanje glasom

Glasovno upravljanje

Glasovno upravljanje u sistemima kućne automatike nije novost. Koristi se godinama kao pomoć licima sa problemima u kretanju za upravljanje osnovnim funkcijama pametne kuće il pametnog stana. ABB free@home sistem jednostavno možete obogatiti glasovnim komandama korištenjem nekog od uređaja za glasovno upravljanje.

amazon echo

Amazon Alexa

google assistant

Google assistant


Nedostaju informacije koje tražite?

Ukoliko niste pronašli informacije koje tražite, kontaktirajte nas.
Kontakt

Ideje za uštedu energije

  • Zamenite klasičnu rasvetu LED svetiljkama
  • Koristite energetski efikasne uređaje
  • Isključite uređaje koje ne koristite
  • Podesite temperaturu grejanja za jedan stepen manje
  • Redovno servisirajte klima uređaj