Šta je sistem pametnog stana ?

Najjednostavnija definicija pametnog stana bi bila da je to skup elemenata koji komuniciraju međusobno po unapred zadatim pravilima. Ne, to nije SAMO daljinsko upravljanje svetlom ili grejanjem, pametan stan je mnogo više od toga.

Sistem omogućava korisniku intuitivnu i jednostavnu kontrolu povezanih uređaja, bez potrebe za posebnim tehničkim znanjima ili obukom korisnika za korištenje samog sistema.

Kako radi pametan stan ?

Oprema sistema koja se sastoji od centralnih uređaja, izvršnih elemenata i senzora omogućava da kontrolni elemenat primi informaciju od senzora i prosledi je aktuatoru (izvršnom elementu) kome je informacija namenjena, promeni stanje tog elementa, i vrati informaciju da je komanda izvršena. Iako zvuči zamršeno, ovo je u osnovi jedan veoma jednostavan proces. Kada bi ga preneli u "analogni" svet, to bi bio razgovor dva prijatelja: Prijatelj 1 - "Molim te upali svetlo" Prijatelj 2 - "Upalio sam svetlo". Baš toliko prosto.

Komunikacija između elemenata/uređaja sistema odvija se putem položenog komunikacionog kabla (žično) ili putem bežžične komunikacije. Oba načina komunikacije imaju svoje prednosti i mane, pa je stvar projektovanja koji će sistem i na kojim elementima biti primenjem, radi punog konfora korisnika.

.

.

pametan stan kuhinja
pametan stan

Žična komunikacija

Ovaj način komunikacije odlikuje brz odgovor na komandu korisnika, visoka pouzdanost same komunikacije, kao i pouzdanost rada elemenata. Tokom projektovanja sistema potrebno je na svako mesto gde će se nalaziti tasteri (prekidači u klasičnom sistemu) položiti jedan komunikacioni BUS kabl. Sama struktura sistema omogućava povezivanje više uređaja na toj poziciji, bez obzira što je položen samo jedan komunikacioni kabl.

Bežžična komunikacija

Prednost ovog tipa komunikacije je manji broj žica (ipak postoje, jer je elemente potrebno povezati za izvor napajanja), kao i mogućnost da se manje planira pre izvođenja radova. Velika mana je što je bežžična komunikacija (svaka, ne samo u ovom sistemu) podložna smetnjama (interferencama), funkcionalnosti samih uređaja su manje nego kod žične komunikacije, a razmena informacija je nešto sporija nego kod žičnih sistema.

Prednosti nad drugim sistemima

Kompletna komunikacija između uređaja unutar kuće i van nje povezana je u jednu jedinstvenu mrežu. Jednostavna arhitektura sistema, kao i mogućnost kombinovanja žičnih i bežžičnih elemenata čini ovaj sistem liderom na tržištu sistema kuće automatike

Izmene funkcija sistema omogućavaju korisniku da bez potrebe za izmenama na kablovskoj instalaciji i bez pozivanja električara ili instalatera.

Konvencionalni pristup korisniku, i zadržavanje senzora koji izgledom i funkcijama podsećaju na klasične prekidače omogućujemo korisniku da izbegne period "navikavanja" na sistem, a korisnicima sa manje tehničkog znanja da kompletan sistem upotrebljavaju bez problema.

.

.

Mogućnosti sistema

mogucnosti sistema pametnog stana

Svetlo - uključenje/isključenje u celom stanu/kući ili pojedinačno po prostorijama ili etažama. Mogućnost izmene funckije prekidača putem ugrađene besplatne aplikacije za korisnika.

Grejanje/ventilacija/hlađenje - podešavanje željene temperature u svakoj prostoriji ili u celom objektu. Kontrola temperature, isključenje putem geolokacijskih komandi ili jednstavno stanjem prozora (isključenje grejanja kada se prozor otvori).

Roletne/zavese/venecijaneri - otvaranje i zatvaranje lokalno, daljinski ili putem vremenkih komandi.

Sigurnosni sistemi - alarmiranje korisnika na poplavu, požar ili provalu. Integracija video interfonskog sistema ABB Welcome. Simulacija prisustva kada niste kući.

Multi-media - upravljanje muzikom u svakoj prostoriji odvojeno ili zajednički u celom stanu ili kući.

Tipski opis sistema

Ukoliko želite da Vam pošaljemo tipski opis sistema pametnog stana sa spiskom funkcija unesite Vašu email adresu.

© 2020 Jedna mala firma doo. Sva prava zadržana | Dizajn W3layouts.