Scene

Pritiskom na jedan taster pokrenite neograničen broj funckija u Vašem pametnom stanu, i prilagodite stan vašim potrebama.

Blog How to Set the Scene With Smart Home Lighting Control 30732990b4c2c3000da70c0963348336

Šta su scene pametnog stana?

Scenario (scena ili marko) je skup komandi koje korisnim pametnog stana šalje sistemu, i postavlja uređaje u određena stanja (uključivanje, isključivanje, podešavanje).

Pametan stan omogućava korisniku da jednostavno kreira scenu. Bez razlike da li želite scenu za večeru sa porodicom, gledanje filma ili odlazak na spavanje, jedan pritisak tastera je dovoljan sa pokrene više funkcija istovremeno i kreira Vašu savršenu atmosferu u Vašem domu!

Moguće je kreirati neograničen broj scena u sistemu, shodno potrebama korisnika, u nastavku su neke od najčešće korištenih scena, ali će korisnik pametnog stana kreirati scenu shodno svojim potrebama i navikama.

BAŠ ZA VAS

Odaberite svoj sistem

Jablotron alarmni sistem nije tipsko rešenje, već sistem prilagođen potrebana konkretnog objekta.

Fleksibilnost Jalotron sistema omogućava nam da ga u potpunosti prilagodimo potrebama objekta i korisnika.

Pogledajte primere alarmnih sistema za uobičajne objekte.