Produžena garancija

“PRODUŽITE RADNI VEK SVOG SISTEMA”

Sistemi pamentnog stana je konstantno usaršavaju i unapređuju funkcionalnosti sistema da bi korisnicima pružili najbolje moguće rešenje , pouzdan i kvalitetan rad sistema, stabilnost sistema i dodatne funkcionalnosti.
Kroz godišnje održavanje sistema “osvežavamo” aplikacije centralnih uređaja i komponenti, dodajući nove funkcije i omogućavajući da sistem nastavi da radi bez prekida i otkaza.

Šta podrazumeva usluga održavanja ABB free@home sistema?

Usluga održavanja sistema podrazumeva:

– redovan periodični godišnji pregled sistema i svih elemenata

– proveru verzija aplikacije na elementima i njihovu nadogradnju po potrebi

– proveru funkcionalnosti elemenata i veza među elementima

– predlog zamene uređaja ukoliko je potrebno

– izradu sigurnosne kopije sistema i izveštaja o statusu elemenata i sistema

– PRODUŽETAK GARANTNOG PERIODA (najviše do 7 godina)

Ko može da koristi uslugu održavanja sistema ?

Uslugu održavanja mogu da koriste svi vlasici ABB free@home sistema u Srbiji. Ukoliko sistem pametnog stana nismo instalirali mi ili neko od naših instalatera, plaća se naknada za preuzimanje sistema i dokumentacije u fiksnom iznosu od 100 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Koja je cena godišnjeg održavanja sistema ?

Cena godišnjeg održavanja zavisi od veličine Vašeg sistema. Za sisteme sa manje od 30 elemenata cena godišnjeg održavanja je 100 eura, a za sisteme sa više od 30 elemenata 150 eura. Održavanje se plaća u dinarima po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

dimovanje putem apliakcije