Skip links

POVRAT / REKLAMACIJE

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) niste u obavezi da preuzmete paket.

U slučaju oštećenja pozovite nas telefonom na broj 011 4000 447 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu of****@be******.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ( u daljem tekstu: Zakon)
Zakonska odgovornost Bez kabla ne postoji ako isporučena roba:

  1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac prikazao na svojoj internet stranici;
  2. ima svojstva potrebna za upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste  

 

Postupak reklamacije  

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostatka na isporučeni proizvod.

Ukoliko ste nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, nije ispravna ili ima drugih nedostataka koji utiču na njen rad, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, obavestite.

Za podnošenje reklamacije potrebno je popuniti Zahtev za reklamaciju (možete preuzeti ovde) sa svim navedenim podacima. Popunjen zahtev potpisatii poslati  na mail of****@be******.rs

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Ukoliko utvrdimo da je reklamacija osnovana i da je potrebno vratiti proizvod,u dogovoru sa kupcem možemo organizovati preuzimanje proizvoda, lično ili kurirskom službom. Pri vraćanju proizvoda potrebno je dostaviti neoštećen proizod, njegovo original pakovanje, račun/otpremnicu i svu potrebnu dokumentaciju koja je pratila proizvod.( deklaracija, uputstvo za upotrebu itd.) 

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen i da li ima osnova za uvažavanje reklamacije. Pregledom i testiranjem proizvoda i po potrebi, konsultujući proizvođača-ovlašćenog dobavljača obavestićemo vas pisanim putem o daljem toku reklamacije.

Ukoliko se ustanovi da je vaša reklamacija opravdana donećemo odluku kojom se reklamacija usvaja.

Po usvojenoj reklamaciji, u skladu sa zakonskim normama, postupak je sledeći:

  • Ukoliko je moguće, otklonićemo nedostatak na proizvodu, u suprotnom isporučićemo vam novi proizvod;
  • Ukoliko iz nekog razloga nemamo odgovarajući proizvod, ponudićemo vam adekvatnu zamenu, u istoj vrednosti ili proizvod uz doplatu;
  • Ukoliko ne možemo da nađemo adekvatno rešenje za zamenu proizvoda, možete tražiti povraćaj novca;

Kada nije moguće ostvariti reklamaciju?

Ukoliko je nedostatak na proizvodu nastao nakon preuzimanja proizvoda, kao posledica neadekvatnog rukovanja ili oštećenja proizvoda krivicom kupca, reklamacija proizvoda nije moguća.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni i neoštećeni, sa svim delovima i dodacima i po mogućnosti u originalnoj ambalaži i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.)

Zahtev za reklamaciju – preuzmite ovde

Koristimo kolačiće kako bi osigurali svima koji koriste naš sajt da imaju najbolje moguće iskustvo.
Explore
Prevuci