Održavanje sistema pametnog stana

Da Vaš sistem pametnog stana funkcioniše dugo i efikasno.

odrzavanje sistema

"Produžite radni vek svog sistema"

Sistemi pamentnog stana je konstantno usaršavaju i unapređuju funkcionalnosti sistema da bi korisnicima pružili najbolje moguće rešenje , pouzdan i kvalitetan rad sistema, stabilnost sistema i dodatne funkcionalnosti.
Kroz servisno održavanje sistema "osvežavamo" apliakcije centralnih uređaja i komponenti, dodajući nove funkcije i omogućavajući da sistem nastavi da radi bez prekida i otkaza.


Zašto je održavanje važno ?

Šta podrazumeva usluga održavanja ABB free@home sistema?

Usluga održavanja sistema podrazumeva:

- redovan periodični godišnji pregled sistema i svih elemenata

- proveru verzija apliakcije na elementima i njihovu nadogradnju po potrebi

- proveru funkcionalnosti elemenata i veza među elementima

- predlog zamene uređaja ukoliko je potrebno

- izradu sigurnosne kopije sistema i izveštaja o statusu elemenata i sistema

- PRODUŽETAK GARANTNOG PERIODA (najviše do 5 godina)

Ko može da koristi uslugu održavanja ABB freehome sistema ?

Uslugu održavanja mogu da koriste svi vlasici ABB free@home sistema u Srbiji. Ukoliko sistem pametnog stana nismo instalirali mi ili neko od naših distributera, plaća se naknada za preuzimanje sistema i dokumentacije u fiksnom iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

Koja je cena godišnjeg održavanja sistema ?

Cena godišnjeg održavanja zavisi od veličine Vašeg sistema. Za sisteme sa manje od 30 elemenata cena godišnjeg održavanja je 70 eura, a za sisteme sa više od 30 elemenata 100 eura. Održavanje se plaća u dinarima po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

PORUČITE USLUGU GODIŠNJEG ODRŽAVANJA

 • Godišnji pregled

  Jednom tokom godine vršimo pregled svih elemenata sistema, vršimo proveru njihove ispravnosti i funkcionalnosti.

 • Nadogradnja

  Tokom godišnjeg pregleda vršimo proveru verzija apliakcije na svim pojedinačnim uređajima, i po potrebi osvežavamo uređaje novim verzijama aplikacije.

 • Podrška za korisnike

  Ukoliko želite da izvršite izmenu na sistemu, promenu funckije tastera, dodate vremensku komandu ili neku drugu funkciju naš tim za podršku stoji Vam na raspolaganju svaki radni dan od 8 do 16 časova.

 • Garancija

  Sisteme koje smo mi instalirali imaju mogućnost produženja garantnog perioda na opremu do 5 godina, ukoliko vlasnik sistema tokom tog perioda koristi uslugu održavanja.

 • Rezervne kopije sistema

  Tokom godišnjeg pregleda naši tehničari će sa sistema preuzeti rezervnu kopiju (backup) koja se čuva na našim serverima 5 godina od preuzimanja. Na ovaj način osigurali ste se da u slučaju kvara, loma ili otkaza bilo kog uređaja možemo jednostavno i brzo da vratimo sistem u stanje u kojem je bio pre otkaza.


Misija

Naš posao se ne završava kada je sistem pametnog stana kompletiran i instaliran.
Tu smo tokom celog perioda korištenja sistema kao podrška i pomoć korisnicima, kako u savladavanju postojećih funckija, tako i tokom proširenja sistema pametnog stana.