Meteorološka stanica

Da kiša ili vetar postanu manje interesantni.

abb meteo stanica

Spoljna temperatura, brzina vetra, padavine, količina spoljnog svetla

kiša

Informativna funkcija

Signale koje prikuplja i obrađuje meteo stanica kao što su : prisustvo i brzina vetra, prisustvo padavina i količina spoljnog svetla mogu se koristiti kao informativna funkcija u aplikaciji za mobilni telefon ili na ekranu osetljivom na dodir. Dodatno, ukoliko je u sistemu instalirana meteo stanica u aplikaciji možete videti i vremensku prognozu za lokaciju gde se meteo stanica nalazi.

 • Brzina vetra
 • Prisustvo padavina
 • Količina spoljnog svetla

vetar

Signali kao komanda

Signale koje daje meteorološka stanica moguće je u sistemu koristiti kao komande. Primera radi, moguće je kreirati akciju koja će u slučaju da su Vam otvoreni prozori, a meteo stanica detektuje kišu spustiti roletne i time zaštititi stan ili kuću od ulaska vode.

 • Notifikacije o promenama
 • Pokretanje komandi signalima meteo stanice
 • Pokretanje scena ili akcija

Nedostaju informacije koje tražite?

Ukoliko niste pronašli informacije koje tražite, kontaktirajte nas.
Kontakt

Ideje za uštedu energije

 • Zamenite klasičnu rasvetu LED svetiljkama
 • Koristite energetski efikasne uređaje
 • Isključite uređaje koje ne koristite
 • Podesite temperaturu grejanja za jedan stepen manje
 • Redovno servisirajte klima uređaj