Logičke funkcije sistema

Kreirajte jednostavno funckije sistema

logičke funkcije

Komanda u tri koraka

Jednostavan način da kreirate funkcije sistema omogućava korisniku da kroz tri koraka podesi biko koju funkciju uređaja koji su povezani. Sve što je potrebno je da izaberete preduslov (izvršenje samo tokom dana na primer), događaj koji pokreće funckiju (isključenje nekog svetla ili količina spoljne rasvete ....) i da dodelite komandu koja će se tom prilikom izvršiti.

Jednostavno koliko i podešavanje budilnika na mobilnog telefonu, korištenje logičkih funckija sistema proširuje Vaš sistem i omogućava komande koje sam sistem nema. Primera radi, možete putem količine svetla sa senzora pokreta i osvetljaja pokretati roletne ukoliko senzor izmeri manju ili veću količinu svetla od one koju želite.


Nedostaju informacije koje tražite?

Ukoliko niste pronašli informacije koje tražite, kontaktirajte nas.
Kontakt

Ideje za uštedu energije

  • Zamenite klasičnu rasvetu LED svetiljkama
  • Koristite energetski efikasne uređaje
  • Isključite uređaje koje ne koristite
  • Podesite temperaturu grejanja za jedan stepen manje
  • Redovno servisirajte klima uređaj