Hotelski sistem

Kombinacija KNX sistema i sistema kontrole pristupa dala je savršeno hotelsko rešenje, bez razlike da li se radi o malim ili velikim hotelima. Stalna komunikacija sobe sa recepcijom, nadzor nad svim bitnim parametrima sobe i praćenje zauzetosti sobe samo su neke od funkcija ovog naprednog hotelskog sistema.

Pored kontrole pristupa sobi, isti sistem se koristi i za pristum sadržajima u hotelu, od parkinga prostora do spa centra.

ulazna vrata hotela
hotelska soba

Ulaz

I pre nego gost uđe u hotel, omogućite mu da pozove recepciju putem ABB Welcome interfonskog sistema, sa svim funkcionalnostima koje ovaj interfonski sistem ima.

Na samom ulazu upravljanje unutrašnjom i spoljnom rasvetom može postati deo hotelskog sistema, i upotpuniti arhitekturu i ambijent hotelskog lobija i spoljne strane objekta.

Koridori i prolazi

Pametno upravljanje rasvetom u koridorima i prolazima pored uštede energije donosi i nivo konfora za zaposlene i poestioce. Svetla se uključuje samo kada neko prolazi kroz hodnik, i automatski isključuju kada je hodnik parazan.

Evakuaciona rasveta takođe može biti povezana na ovaj sistem, i omogućiti da u slučaju prkida mrežnog napajanja ili alarmne situacije omogući posetiocima da bezbedno napuste hotel vodeći ih do najbližeg izlaza.

Hotelska soba

Potpuna kontrola nad sobom nalazi se u rukama gosta. Podešavanje željene temperature ili atnosfere kakvu gost želi omogućena je iz same sobe.

Siguran sistem za distribuciju energije u hotelskoj sobi kreiran je tako da prihvati sve potrebne uređaje potrebne za svaku pojedinačnu sobu, i obezbedi sigurnost.

Gost u sobu ulazi očitavanjem kartice, a postavljanjem kartice u držač omogućava uključenje rasvete u sobi i podešavanje sistema grejanja.

Uređaji za SOS pozivanje deo su samog sistema, i pravovremeno obaveštavaju recepciju hotela o neželjenom događaju u sobi.

Recepcija

Srce i mozak hotelskog sistema. Sistem je povezan sa aplikacijom za upravljanje hotelom (Fidelio ili Opera u najvećem broju slučajeva), i uz stalnu razmenu informacija daje recepciji / upravniku hotela trenutno stanje svake pojedinačne sobe. Od informacije o zauzetosti sobe, do stanja minibara i zahteva za čišćenjem sobe.

Tehničko osoblje ima nadzor nad ispravnosti svih elemenata sistema, čime se omogućava da se na problem u radu sistema ili kvar reaguje i pre nego što gost primeti da problem postoji.

© 2020 Jedna mala firma doo. Sva prava zadržana | Dizajn W3layouts.