Geolokacija korisnika

.

geolokacija korisnika

Lokacija korisnika kao komanda

Sistem pametnog stana omogućava Vam da koristite Vašu lokaciju prateći lokaciju Vašeg mobilnog telefona kao komandu sistemu. Jednostavno podesite razdaljinu na kojoj želite da se komanda izvrši (na primer kada se udaljite jedan kilometar od kuće), i sistem će pokrenuti scenu da je kuća prazna, pa će isključiti svetiljke koje ste zaboravili, spustiti roletne i prilagoditi sistem grejanja i hlađenja.

Kako radi geolokacija ?

Prilikom programiranja sistema isntalater će podesiti lokaciju na kojoj se objekat nalazi. Time se omogućava korisniku da kroz aplikaciju za mobilni telefon ili tablet podesi razdaljine od samog objketa na kojima će se komande izvršavati.

Kreiranje komande

Kada je podešena geolokacija objekta, kao i razdaljine na kojima se komande izvršavaju, korisnik treba samo da poveze razdaljinu sa komandom ili scenom koju želi da pokrene kada pređe zadatu razdaljinu.


Nedostaju informacije koje tražite?

Ukoliko niste pronašli informacije koje tražite, kontaktirajte nas.
Kontakt

Ideje za uštedu energije

  • Zamenite klasičnu rasvetu LED svetiljkama
  • Koristite energetski efikasne uređaje
  • Isključite uređaje koje ne koristite
  • Podesite temperaturu grejanja za jedan stepen manje
  • Redovno servisirajte klima uređaj