PAMETAN STAN +

BENEFIT PROGRAM

tastatura

Pravilnik benefit programa (Loyalty program)

I UOPŠTENO O PROGRAMU

Benefit program Pametan stan + (u daljem tekstu: „benefit program“) je osmišljen kako bi nagradio vernost naših kupaca.

Cilj benefit programa je da se članovima omogući ostvarivanje pogodnosti opisanih u nastavku teksta. Članovi benefit programa dužni su da postupaju odgovorno i da se pridržavaju odredbi ovog pravilnika. Svaki član benefit programa svojim pristupom izjavljuje da je pročitao i da razume odredbe ovog pravilnika i da ih prihvata u potpunosti.

Program nema svojstvo nagradne igre i zabave. Ishod nagrađivanja u ovom programu je izvestan i svaki učesnik programa koji ispuni uslove stiče pravo na određene pogodnosti.

Benefit program odnosi se na opremu sistema pametnog stana, interfonske sisteme i punjače električnih automobila iz naše ponude, kao i na radove na povezivanju i puštanju u rad ovih uređaja i sistema.

II ŠTA JE BENEFIT PROGRAM

Benefit program Pametan stan+ je osmišljen od strane Jedna mala firma doo koji svojim članovma pruža pogodnosti propisane ovim pravilnikom. Sva autorska prava na benefit program pripadaju isključivo Jedna mala firma doo.

Popusti za članove: Član benefit programa ostvaruje pravo na popust za atrikle i usluge koje Jedna mala firma doo  ima u svojoj ponudi.

Član ima pravo korištenja dodatnog popusta za uređaje i sisteme koji nisu deo akcijske ponude u sledećem iznosu po robnim grupama :

 • Popust od 12% na ponudu punjača električnih automobila proizvođača ABB
 • Popust od 10% na opremu sistema pametnog stana proizvođača ABB
 • Popust od 10% na opremu interfonskih sistema proizvođača ABB
 • Popust od 10% na cenu radova na postavljanju i puštanju u rad punjača električnih automobila i sistema pametnog stana

III SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je prepoznati i nagraditi verne kupce sistema pametnog stana.

IV USLOVI ČLANSTVA

Članstvo u Benefit programu je omogućeno svim fizičkim licima od 18 godina i starijim koji ispunjavaju uslove članstva u program vernosti.

Članstvo u Programu je besplatno. Aktivacija se vrši na internet stranici www.pametanstan.rs popunjavanjem pristupnice.

Da bi postao član, klijent je dužan da prilikom popunjavanja zahteva za učlanjenje u program vernosti popuni sva obavezna polja na pristupnici: ime i prezime, pol, datum rođenja, adresu, elektronsku adresu (e-mail) i datum pristupanja. Svaki član benefit programa je dužan da prijavi promenu ličnih podataka. U slučaju pogrešno ili nepotpuno dostavljenih ili popunjenih podataka od strane člana programa vernosti, Jedna mala firma ne preuzima nikakvu odgovornost prema članu programa vernosti zbog nemogućnosti korišćenja pogodnosti progama.

Član može bilo kada i bez navođenja razloga prekinuti svoje članstvo u programu vernosti uz pisano obaveštenje putem po[te ili email-a. To podrazumeva povlačenje člana koji istupa iz benefit programa , čime trajno prestaje postojeći odnos između člana i programa vernosti te prestaju i sve pogodnosti vezane za članstvo u benefit programu.

Članstvo u programu nije prenosivo na druge osobe.

V PAMETAN STAN KARTICA

Član ne sme člansku karticu pozajmljivati, prenositi ili prodavati; u protivnom gubi sva prava iz benefit programa.

Kartica je vlasništvo Jedna mala firma doo koja  zadržava pravo povlačenja ili neprihvatanja članske kartice ako se član karticom ne koristi prema pravilima i uslovima članstva ili postupa suprotno njima.

Član je odgovoran za sve radnje u vezi sa svojom karticom.

U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja, članska kartica može se besplatno zameniti samo jednom.

VI PRIVATNOST PODATAKA

Svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka

Jedna mala firma doo obrađuje lične podatke članova u sledeće svrhe:

 • učlanjenje i ostvarivanje prava na popuste i pogodnosti

 • praćenje načina i učestalosti korišćenja kartice radi poboljšanja i razvoja usluga

 • slanje marketinških poruka o posebnim pogodnostima i ponudama 

 • ispitivanje kvaliteta usluga

 • segmentacija

 • slanje promotivnih materijala

 • upiti o zadovoljstvu kupaca

 • komunikacije putem e-pošte

Obrada ličnih podataka u svrhe identifikacije članova i ostvarenja popusta neophodna je i temelji se na poslovnom odnosu Jedna mala firma doo i člana, pa zahtevom člana za brisanjem njegovih ličnih podataka prestaje članstvo u programu.

Član ima pravo da se usprotivi obradi ličnih podataka u marketinške svrhe slanjem obaveštenja na adresu elektronske pošte officel@pametanstan.rs pa se u tom slučaju njegovi lični podaci neće obrađivati u te svrhe.

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Izdavalac će lične podatke Člana prosleđivati drugim primaocima isključivo na osnovu zakonske obaveze, odnosno opravdanog zahteva ovlašćenog javnog organa. Ako je potrebno, lični podaci prosleđivaće se i proverenim i pouzdanim partnerima (izvršiocima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sklopa ili sličnih potreba uz obvezne mere poverljivosti i zaštite podataka.

RAZDOBLJE ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Jedna mala firma doo će obrađivati lične podatke članova za vreme trajanja članstva u programu. Nakon prestanka članstva u programu (ukidanjem programa od strane Jedna mala firma doo ili otkazom članstva od strane člana) Jedna mala firma doo više neće obrađivati lične podatke članova.

PRAVA ČLANA U OBRADI LIČNIH PODATAKA
U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka član ostvaruje prava na:

 • pristup ličnim podacima

 • ispravku ličnih podataka

 • brisanje ličnih podataka

 • ograničenje obrade ličnih podataka

 • prenosivost (ako je primenjivo)

podnošenja prigovora nadzornom organu.

Član je dužan da obavesti Jedna mala firma doo o svakoj promeni ličnih podataka.

KONTAKT ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Zahteve, pritužbe ili upite koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podatka član može uputiti na adresu elektronske pošte office@pametanstan.rs

U skladu sa važećim zakonskim propisima kojima je regulisana zaštita ličnih podataka svaki zahtev/upit će biti rešen što je pre moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primanja.

Kontakt službenika za zaštitu ličnih podataka: adresa e-pošte: office@pametanstan.rs
adresa: Jedna mala firma doo, Danka Popovića 7 11210 Beograd

VII IZMENE PRAVILNIKA PROGRAMA VERNOSTI

Jedna mala frima doo zadržava pravo na promenu uslova za učešće u programu vernosti kao i na promenu odredbi ovog pravilnika u bilo koje vreme. Prilikom promene uslova za učešće u programu vernosti Jedna mala firma doo će razmotriti interese članova programa vernosti. Izmenjeni uslovi učešća postaju sastavni deo ovog pravilnika. Prilikom objave promena uslova u pogledu učešća, Jedna mala firma doo će istaći ovu odredbu.

Jedna mala firma doo može menjati i dopunjavati odredbe ovog pravilnika po potrebi. Jedna mlaa firma doo zadržava pravo ukidanja programa vernosti ili njegove zamene bilo kojim drugim nagradnim programom vernosti u bilo koje vreme bez navođenja razloga. Jedna mala firma doon će učiniti sve potrebne korake kako bi članove pravovremeno obavestio o izmenama ili obustavljanju programa pa neće snositi odgovornost za eventualne gubitke ili štetu članovima pri stupanju navedenih izmena na snagu. Po prestanku postojanja programa vernosti članstvo u programu vernosti automatski prestaje. Članska kartica će biti deaktivirana, a član programa o tome će biti pisano obavešten i neće biti dužan da vrati karticu.

Ukidanje ili zamena programa vernosti ne predstavlja valjani osnov za potraživanje naknade štete od strane članova programa vernosti.

Sve eventualne sporove vezane uz odredbe i primenu ovog pravilnika rešavaće se pre svega sporazumno, a ako to ne bude moguće, utvrđuje se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda prema sedištu Jedna mala firma doo.

IX OBAVEŠTENJE O PROGRAMU
Sve informacije vezane za program vernosti dostupne su na internet stranici www.pametanstan.rs/loyalty

Sva pitanja oko članstva kao i obaveštenja o promeni ličnih podataka ili bilo kojih drugih za članstvo bitnih informacija član upućuje na sledeću adresu e-pošte: office@pametanstan.rs

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.