7 grešaka

koje korisnici prave prilikom planiranja sistema pametnog stana ili pametne kuće

7 grešaka koje korisnici prave prilikom planiranja sistema pametnog stana ili pametne kuće

Povećanje interesovanja među vlasnicima kuća i stanova za sisteme kućne automatike prati ponuda opreme sa mnoštvom funkcija i funkcionalnosti. Uz pravilno projektovanu infrastrukturu i pažljivo planiranje, mnogi aspekti života i dnvene rutine korisnika mogu biti integrisani u sistem pametnog stana ili pametne kuće.

Kontrola klimatizacije – kontrola klimatizacije uključuje mnogo više od uključenja i isključenja uređaja koji zagrevaju ili hlade objekat. Pojavom novih tehnologija većina proizvođaga sistema za grejanje i hladjenje nudi aplikaciju za daljinsko upravljanje ili programiranje sistema da se uključuje/isključuje u određeno vreme. Sistem kućne automatike ide korak ispred toga, i integriše i druge sisteme kao dodatak klimatizaciji. Uz upotrebu informacija od meteorološke stanice korisnik može sam podesiti sistem na na primer pokrene scenu “Pasivno grejanje” koje će otvoriti roletne ili zavese na strani objekta gde se nalazi sunce, ili “Pasivno hlađenje” koje će sa strane na kojoj je sunce zatvoriti zavese ili roletne, i time uštedeti energiju potrebnu za klimatizaciju objekta.

Rasveta – rasveta u prostorijama može biti kontrolisana po rasporedu uključenja/isključenja ili pritiskom na taster u prostoriji. Sistem se može programirati da menja scene rasvete shodno Vašem raspoloženju, ili kao posledica nekog događaja u samom pametnom stanu ili pametnoj kući. Primera radi, sistem u slučaju neke od alarmnih situacija može uključiti svu rasvetu u objektu. Naravno, upravljanje rasvetom nije ograničeno na taster na zidu. Podešavanje rasvete možete vršiti i putem aplikacije za mobilne uređaje, kao i automatski putem različitih senzora.

Sigurnostni sistemi – gledajući povratne informacije korisnika, jedna od trenutno najinteresantnijih funkcija pametnog stana su svakako sistemi sigurnosti. Komunikacijom sigurnosnih sistema sa sistemom pametnog stana, senzori alarmnog sistema mogu se koristiti kao integralni deo sistema kućne automatike, bez razlike od proizvođača alarmnog sistema postoji mogućnost određenog stepena integracije. Povezivanje senzora poplave ili požara daje bitne informacije sistemu pametnog stana, koje se mogu koristiti po želji korisnika. Da li je to obaveštavanje o alarmnoj situaciji, ili zatvaranje glavnog ventila vode, stvar je projekta i želje korisnika.

Zabava – multi room audio sistemi postali su standardni izbor vlasnika stanova i kuća. Integracija sistema multimedije koristi se prvenstveno u scenama (scena buđenje, scena žurka, scena ugasi sve …), ali nije ograničena samo na scene. 

Koliko god atraktivan i koristan sistem kućne automatike može biti, postoji nekoliko kritičnih grešaka koje je potrebno izbeći prilikom planiranja i projektovanja ovakvih sistema. Pravilno planiranje i projektovanje sistema obezbediće da sistem pametnog stana dugo i pravilno funkcioniše u službi korisnika prostora u kojem je instaliran.

Greška broj 1 : Nedostatak planiranja

Ovo je svakako najveća greška, i odlučujući faktor u implementaciji sistema kućne automatike, bez razlike da li se ardi o upravljanju sa jednim potrošačem ili o kompleksnom sistemu. Pred ovaj sistem postavljaju se zahtevi od strane korisnika u pogledu funkcionalnosti samog sistema, ali i zahtevi od strane projektanta i sistem integratora, koji mora da predvidi funkcije i mogućnosti koje nisu deo osnovne ponude. Korištenjem najbolje tehnologije i rešenja koje odgovara potrebama, čini sistem “skrojen po meri” svakog pojedinačnog korisnika. Infrastruktura je svakako ključna za sisteme automatike. Konsultacija sa ekspertima iz ove oblasti pomaže korisniku da pravilno odabere opremu i uređaje koji su mu potrebni. Velike varijacije u kvalitetu sistema, njegovim mogućnostima a na kraju i ceni samog sistema, mogaju biti objašnjene korisniku i predočene mu sve prednosti i mane određenog sistema.

Greška broj 2 : Uradi sam

Sistem kućne automatike, bez razlike o kojem proizvođaču opreme pričamo nije “uradi sam” projekat! YouTube ili internet forum nije pravo mesto na kojem prikupljate informacije o načinu kako treba da umrežite uređaje u vašem pametnom stanu ili pametnoj kući. Kratkoročno gledano, verovatno ćete uštedeti neki novac, ali će razlika brzo nestati kada pokušate da sistem nadogradite ili unapredite nekim dodatnih funkcijama. Profesionalni dizajn sistema na duži period osim što Vam štedi novac, omogući će Vam da sistem radi pravilno, kao i da kroz period korištenja možete sistem da nadograšujete shodno Vašim potrebama,

Greška broj 3 : Mešanje proizvođača

Izbor nekoliko različitih dobavljača opreme za dizajn i implementaciju sistema pametnog stana prvenstveno će usporiti proces implementacije sistema, uneti konfuziju u obazeve i odgovornosti, a na kraju uglavnom rezultuje time da neki od sistema ili komponenata međusobno ne komuniciraju na pravilan način ili ne komuniciraju uopšte. . Ovaj način rada na sistemima uzrokuje “finger point” igru prebacivanja odgovornosti između izvođača radova, dok korisniku ne donosi ništa korisno. Naravno da ovo nije primenjivo ukoliko implementirate KNX ili drugi sistem koji koristi isti komunikacioni protokol za različite proizvođače.

Greška broj 4 Pogrešan izbor proizvođača

Velikom potrebom korisnika za ovim sistemima pojavilo se i puno malih proizvođača koji pokušavaju da odgovore na rastuće potrebe tržišta. Problem se pojavljuje kada proizvođač odluči da promeni polje rada, i obustavi proizvodnju ili podršku za opremu kućne automatike, a poslednjih godina to se desilo nebrojeno puta. Nije potrebno objašnjavati kako izgleda kada prestane podrška za određene uređaje ili nemate mogućnost da zamenite uređaj koji je otkazao iz nekog razloga. Izbor ozbiljnog i etabliranog proizvođača daje sigurnost kupcu da će kroz period korištenja sistema imati mogućnost da sistem po potrebi nadogradi, da izvrši zamenu nekog od uređaja ili dobije potrebnu tehničku podršu i nadogradnju programskog dela sistema.

Greška broj 5 Sigurnost sistema na poslednjem mestu

Internet of Things (internet stvari) bez presedana omogućava komunikaciju različitih uređaja u sistemu automatike. Deo koji je zaboravljen je da svi IoT uređaji međusobno komuniciraju putem mreže koja nije zaštićena od spoljnih upada. Veoma je važno imati na umu da komunikacija uređaja pametnog stana ili pametne kuće mora biti pravilno zaštićena od neželjenih upada i sigurnosnih rizika. Potrebno je da budete sigurni da je izbor mrežnih uređaja pravilan, i da će pravilno obezbediti Vaš dom od neželjenih mrežnih posetilaca. Sigurnost Vašeg doma je na kraju krajeva i sigurnost Vaše porodice.

Greška broj 6 Preterivanje

Instalacija sistema koji je previše komplikovan kako za instalaciju, tako i za korištenje, ili tehnički previše zahtevan za korisnika je problem sam za sebe. Idealni sistem kućne automatike mora biti kreiran za korisika, omogućavajući mu da osim jednostavnog i intuitivnog korištenja, dozvoli korisniku da sam izvrši neke promene u sistemu. Aplikacija za upravljanje sistema mora biti dovoljno intuitivna da korisniku pametnog stana ili pametne kuće nije potrebno uputstvo za upotrebu. Takođe, ne sme biti vezan isključivo za WiFi mrežu. Sistem se mora pametno planirati, čime se mora omogućiti da sistem radi i u slučaju nestanka WiFi mreže ili interneta u objektu.

Greška broj 7 Pogrešan izbor dobavljača 

Ne, nismo mi jedini / najbolji / najveći dobavljač i sistem integrator ovih sistema. Ali, veoma je bitno da budući korisnik prilikom izbora dobavljača opreme i izvođača radova izabere firmu koja će mu pružiti sledeće informacije :

– informacije o mogućnostima sistema, bez ograničenja samo na sistem koji oni nude ,

– različite opcije sistema (svejedno da li pričamo o cenovnim ili funkcionalnim opcijama)

– tačne informacije o održavanju sistema i mogućnostima nadogradnje 

Takođe, preporuka je izabrati sistem koji radi više od jednog dobavljača, za slučaj da dobavljač prestane da se bavi ovim sistemima.

Kako izabrati sistem koji najbolje odgovara Vašim potrebama ?

Pažljivo planiranje i konsultacije sa ekspertima iz ove oblasti najbolji su način da se investicija u sistem vrati kroz određeni period vremena. Takođe, postavljanje instalacije i uređaja najpravilnije i najlakše je obaviti tokom izgradnje objketa ili njegovor renoviranja, pa je potrebno predvideti i funkcije i mogućnosti koje korisnik ne uzima u startu. 

Sistem pametnog stana ili pametne kuće i novi uređaji korisniku treba da olakšaju dnevne poslove, i omoguće funkcije koje klasičan sistem ne može da pruži. Veoma je važno da sistem bude dovoljno fleksibilan, kao i pripremljen za naodgradnje i izmene koje će se dešavati u budućnosti.

Jedna mala firma (Pametan stan) poseduje inženjersko i tehničko iskustvo koje kupcu daje sigurnost da će dobiti sistem pametnog stana ili pametne kuće u skladu sa potrebama i mogućnostima kupca. Svaki sistem koji projektujemo ili izvodimo je jedinstven, i ne koristimo tipska i sistemska rešenja u realizaciji.

Kontaktirajte nas i otkrijte mogućnosti modernih sistema pmaetnih objekata. Potrudićemo se, da zajednički sa Vama, kreiramo najbolji sistem kućne automatike koji će zadovoljiti sve Vaše želje, uz punu paćnju da se sistem može naknadno proširivati ukoliko se pokaže potreba korisnika ili promena tehnologije. Od ideje do realizacije tu smo zbog Vas i za Vas.