ustedaenergije

Rastuće potrebe za energijom, visoka cena proizvodnje i značajno umanjenje konvencionalnih energetskih resursa nameću potrebu racionalnog korištenja postojećih energetskih resursa i razvoj novih, alternativnih, izvora energije.

Sistem pametnog stana daje veoma značajan doprinos. Ako treba tražiti osnovni razlog za primenu sistema pametnog stana, onda je to svakako energetska efikasnost i racionalna raspodela energije.

Kada govorimo o troškovima, to nisu samo početna ulaganja, već i svi prateći troškovi koji postaju presudni pri proračunima isplativosti kod ovakve vrste investicija. Bitno je napraviti razliku između štednje i energetske efikasnosti. Cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a zadržati ili povećati nivo udobnosti i komfora.

Jedna od značajnih pojedinačnih stavki u potrošnji električne energije svakako je i korišćenje električnih rasvetnih tela. 14% električne energije se troši na osvetljenje. Upotrebom LED svetiljki ostvaruje se velika ušteda električne energije.

Danas u kontroli osvetljenja postoji potreba da se optimizuju operativni troškovi smanjenjem potrošnje električne energije. Ukoliko bismo koristili efikasne uređaje u kontroli osvetljenje kao što su dimeri, programabilni vremenski prekidači, detektori prisustva i sl. značajno bismo smanjili potrošnju za 25-30%.

Daljinsko upravljanje klimatizacionim i sistemom grejanja je jedan od najvećih generatora ušteda u sistemu pametan stan. Postoje preporuke za održavanje temperatura u pojedinim prostorima kojih bi se trebalo pridržavati:

 • Prostorije za boravak: 20-21°C
 • Kupatila: 24°C
 • Hodnici, predvorja: 15°C
 • Spavaće sobe: 18°C
 • Tokom dana kad nikoga nema kod kuće: 16°C
 • Za vreme godišnjeg odmora: 10°C

Ako se temperatura u prostoru smanji za samo 1°C, godišnje se možete uštediti približno 3-5% energije za grejanje.

U standardnoj funkcionalnosti sistema pametnog stana, klimatizacionim i grejnim sistemima upravljamo lokalno i daljinski u režimu uključi/isključi u zavisnosti od tipa sistema i tehničkih ograničenja:

 • fancoil sistemi
 • gasni, elektricni i kotlovi na pelet
 • centalizovani klima sistemi
 • toplotne pumpe voda-voda ili voda-vazduh
 • klima sistemima sa klimatizacionim komorama
 • grejni sistemi sa termoakumulacionim pećima

Najčešće se uz opcije trenutnog aktiviranja putem iOS/Android uređaja, lokalno ili preko interneta, koristi opcija preprogramiranja automatskog režima rada u vremenskom periodu jeftinije tarife struje, tzv."režim štednje".

Procenjene uštede u potrošnji električne energije koje se u "režimu štednje" ostvaruju kreću se od oko 30% na grejanju u zimskoj sezoni do preko 50% na hlađenju u letnjoj sezoni , u zavisnosti od vremenskih prilika i koeficijenta termičke izolacije.

Inteligentni upravljački sistemi u domaćinstvima mogu doprineti uštedama u sistemu grejanja i do 30%, dok uštede električne energije mogu biti i do 5%.

Takav sistem je u mogućnosti integrisati više sistema (grejanje, sanitarna topla voda, hlađenje, rasveta, bezbednost). Jedna od bitnih funkcija takvog sistema je i optimizacija potrošnje energije u stanu.

Sistem može regulisati temperature u svim prostorijama u stanu prema zadatom režimu rada bilo da se radi o zimi ili letu, može kontrolisati rasvetu u pojedinim prostorijama, uključivanje ili isključivanje električnih potrošača, sistem ventilacije, spoljašnje žaluzine, te protivpožarni sistem.

Mogućnosti su brojne, iOS/Android uređajima je moguće uključivanje grejanja ili hlađenja, pokrenuti noćni ili dnevni režimu rada, upravljatii prema željenoj temperaturi, unutrašnjoj ili spoljašnjoj.

Značajne uštede energije mogu se ostvariti pažljivim konfigurisanjem sistema kroz sledeće aspekte:

 • vremenski programirana regulacija temperature u svim prostorijama u skladu sa namenom prostorija i navikama korisnika
 • automatska redukcija temperature tokom noći ili kada niko nije prisutan u kući
 • automatska kontrola spoljašnje rasvete
 • kontrola unutrašnje rasvete kroz dimovanje ili pomoću senzora prisustva

Prikaz smanjenja potrošnje energije korišćenjem kontrolnog sistema u pametnim zgradama i kućama može se videti na grafikonu:

Savesno korišćenje energije osigurava našu budućnost i čini vaš dom ekonomičnijim. free@home je jedan korak napred. Roletne i druga senila, sobni termostati, ventili grejanja, senzori za prozore i senzori svetla mogu međusobno komunicirati putem free@home sistema. Inteligentna mreža automatski smanjuje rasipanje energije i grejanja, što je za vas značajna korist.