free@home kitovi

S-1-WL Starter package light

Sve potrebne komponente za jednostavan start sa ABB-free@home® sistemom. Kit za upravljanje rasvetom.

S-2-WL Starter package blind

Sve potrebne komponente za jednostavan start sa ABB-free@home® sistemom. Kit za upravljanje roletnama.

sistemski uređaji

PS-M-64.1.1 Power Supply 640mA, MDRC

free@home napajanje generiše potrebnu struju za rad sistema, i vrši monitoring napajanja uređaja.

SAP-S-2 System Access Point, wireless

Za programiranje i daljinsko upravljanje  ABB-free@home® sistemom. Sa integrisanom  free@home wireless antenom. Sa integrisanom  free@home bus konekcijom.

SAP-1-WL External antenna

Za povezivanje na system acces point. Pojačanje signala za wireless uređaje.

Standardni ulazi

BI-F-2.0.1 Binary Input 2gang, FM

2 ulaza mogu biti povezani na konvencionalne tastere ili druge ulazne signale. Informacija sa ulaznih kontakata moze biti korištena za kontrolu free@home uređaja, ili kao indikacija statusa.

BI-F-4.0.1 Binary Input 4gang, FM

4 ulaza mogu biti povezani na konvencionalne tastere ili druge ulazne signale. Informacija sa ulaznih kontakata moze biti korištena za kontrolu free@home uređaja, ili kao indikacija statusa.

BI-M-4.0.1 Binary Input 4g, 230V, MDRC

4 ulaza mogu biti povezani na konvencionalne tastere ili druge ulazne signale. Informacija sa ulaznih kontakata moze biti korištena za kontrolu free@home uređaja, ili kao indikacija statusa. Uređaj se postavlja na DIN šinu.

WS-1 Weather station

Prikuplja informacije o svetlini, temperaturi, brzini vetra i kiši. Podaci mogu biti prikazani na web interfejsu i na aplikaciji, kao i korišteni za upravljanje funkcijama.

standradni izlazi

SSA-F-1.1.1 Switch actuator sensor, 1/1gang

Za uključenje/isključenje potrošača na 230 V. Sa integrisanim aktuatorom.

SSA-F-1.1.1-WL Sensor/switch actuator 1/1gang, wireless

Za uključenje/isključenje potrošača na 230V. Bežžična komunikacija sa free@home sistemom. Sa integrisanim aktuatorom.

SSA-F-2.1.1 Switch actuator sensor, 2/1gang

Za uključenje/isključenje potrošača na 230 V. Sa integrisanim aktuatorom.

SSA-F-2.1.1-WL Sensor/switch actuator 2/1gang, wireless

Za uključenje/isključenje potrošača na 230V. Bežžična komunikacija sa free@home sistemom. Sa integrisanim aktuatorom.

SSA-F-2.2.1 Switch actuator sensor, 2/2gang

Za uključenje/isključenje potrošača na 230V. Sa dva integrisana aktuatora.

SSA-F-2.2.1-WL Sensor/switch actuator 2/2gang, wireless

Za uključenje/isključenje potrošača na 230V. Bežžična komunikacija sa free@home sistemom. Sa dva integrisana aktuatora.

grejanje, klimatizacija i ventilacija

AC-HA-1 Valve adapter Herz, Heating element thermostat, Wireless

U pripremi !

AC-HA-2 Valve adapter Comap, Heating element thermostat, Wireless

U pripremi !

AC-HA-3 Valve adapter Orkli, Heating element thermostat, Wireless

U pripremi !

DP4-T-1 Temperature sensor, Visualisation/Touchpanels

Dodatni senzor. Dužina kabla 4m. Tip: NTC 10 kohm

HA-M-0.12.1 Heating Act. 12g, 230V, MDRC

U pripremi !

HA-M-0.6.1 Heating Act. 6g, 230V, MDRC

U pripremi !

HA-S-1-WL Basic free@home radiator thermostat, wireles

U pripremi !

HA-S-2-WL Comfort free@home radiator thermostat, wireless

U pripremi !

RTC-F-1 Room thermostat

Za upravljanje grejanjem i hlađenjem. Prikazuje zadatu temperaturu.

RTC-F-1-WL Room temperature controller, wireless

Za upravljanje grejanjem i hlađenjem.Bežžična komunikacija sa free@home sistemom. Sa integrisanim aktuatorom. Prikazuje zadatu temperaturu.

RTC-F-2.1-1-WL Room temperature controller/heating actuator, wireless

Za upravljanje grejanjem i hlađenjem.Bežžična komunikacija sa free@home sistemom. Sa integrisanim aktuatorom. Prikazuje zadatu temperaturu.

kontrola rasvete

DA-M-0.4.2 Dimming actuator, 4gang, MDRC actuators

U pripremi !

MD-F-1.0.PB.1 Movement detector

U pripremi !

MSA-F-1.1.1-WL Movement detector/switch actuator, 1gang

U pripremi !

MSA-F-1.1.PB.1 Movement detector/switch actuator, 1gang

U pripremi !

SDA-F-1.1.1 Dimming actuator sensor, 1/1gang

U pripremi !

SDA-F-1.1.1-WL Sensor/dim actuator, 1/1gang, wireless

U pripremi !

SDA-F-1.1.PB.1 Dimming actuator sensor, 1/1gang

U pripremi !

SDA-F-1.1.PB.1-WL Sensor/dim actuator, 1/1gang, wireless

U pripremi !

SDA-F-2.1.1 Dimming actuator sensor, 2/1gang

U pripremi !

SDA-F-2.1.1-WL Sensor/dim actuator, 2/1gang, wireless

U pripremi !

SDA-F-2.1.PB.1 Dimming actuator sensor, 2/1gang

U pripremi !

SDA-F-2.1.PB.1-WL Sensor/dim actuator, 2/1gang, wireless

U pripremi !

kontrola roletni

BA-M-0.4.1 Blind Actuator 4g, 230V, MDRC

U pripremi !

SBA-F-1.1.1 Blind actuator sensor, 1/1gang

U pripremi !

SBA-F-1.1.1-WL Sensor/blind actuator, 1/1gang, wireless

U pripremi !

SBA-F-1.1.PB.1 Blind actuator sensor, 1/1gang

U pripremi !

SBA-F-1.1.PB.1-WL Sensor/blind actuator, 1/1gang, wireless

U pripremi !

SBA-F-2.1.1 Blind actuator sensor, 2/1gang

U pripremi !

SBA-F-2.1.1-WL Sensor/blind actuator, 2/1gang, wireless

U pripremi !

SBA-F-2.1.PB.1 Blind actuator sensor, 2/1gang

U pripremi !

SBA-F-2.1.PB.1-WL Sensor/blind actuator, 2/1gang, wireless

U pripremi !

KREIRAJTE SISTEM ZA VAŠ STAN

Jednostavna forma izračunava okvirnu cenu Vašeg sistema pametne kuće.