KNX je standardizovan (EN 50090, ISO/IEC 14543), OSI-baziran mređni komunikacioni protokol za sisteme automatike. KNX je naslednik, tri predhodna standarda: the European Home Systems protokol (EHS), BatiBUS, i European Installation Bus (EIB or Instabus). KNX omogućava povezivanje senzora i aktuatora različitih proizvođača koji su potpisnici protokola, čime omogućava kontrolu, nadzor i upravljanje sa različitim uređajima, kao što su rasveta i klimatizacija. Praktično KNX omogućava njihovo povezivanje u jedinstvenu mrežu uređaja, i njihovu međusobnu interakciju. Struktura KNX sistema je veoma jednostavna, jer je uređaje moguće povezati : redno, paralelno, u zvezdu ili grananjem konukikacionog kabla.