Upravljanje rasvetom

Kontrola svetla

kontrola svetla

Kontrola svetla omogućava korisniku da putem tastera ili kroz aplikaciju za mobilni uređaj vrši kontrolu i podešavanje jačine svetla za sva rasvetna tela koja su povezana u sistem Pametnog stana. Osim mogućnosti da se svetlom upravlja na standardan način, moguće je i objedinjavanje različitih svetala u grupe, čime se dobija mogućnost da se pritiskom na jedan taster pozivaju kompleksne svetlosne scene.

Kontrola svetla, takođe, omogućava da se svetlom upravlja automatski u odnosu na zadate parametre. Moguće je uključivati ili isključivati svetlo u odnosu na intenzitet spoljnog svetla, prisutnost u prostoriji ili povezano sa drugim događajima (paljenje svih svetala u kući u slučaju provale i slično).

 • Unutar sistema pametnog stana, odnosno pametne kuće, svetlom možemo upravljati na više načina:
 • • paljenje/gašenje svetla
 • • podešavanjem intenziteta (dimovanjem) svetla/li>
 • • prozivanjem svetlosnih scena, odnosno podešavanjem više rasvetnih tela na različite intenzitete
 • • vremenskom kontrolom (uključenje i isključenje svetla u određeno vreme)
 • • kontrola svetla upotrebom različitih senzora (stepenišna rasveta, alarmna rasveta i sl.)

Upravljanje različitim tipovima rasvetnih tela omogućava da se svetlo u celom pametnom stanu prilagodi potrebama korisnika prostora, kako putem komandi koje korisnik može da zada sa iPad, iPhon ili Android uređaja, tako i automatski putem unapred definisanih scenarija.

Kontrola LED rasvete

led rasveta

Naziv LED je skraćenica engleske reči Light Emitting Diode (dioda koja emituje svetlost). Do kraja 20-og veka LED se prvenstveno koristio za indikacije rada uređaja, dok se poslednjih godina sve češće koristi za osvetljenje stambenih i poslovnih objekata, kao i sijalice za uličnu rasvetu.

LED sijalice odlikuje ekonomičnost u poređenju sa standardnim sijalicama, jer je potrošnja u proseku 10-ak puta manja u odnosu na klasičnu sijalicu sa wolframovom niti. Pored ekonomičnosti ovakvog vida rasvete, potrebno je istaći da LED ima duži vek trajanja u odnosu na klasičnu sijalicu.

LED možemo sresti u beloj boji, kao i u kombinaciji tri čipa (RGB) gde imamo mogućnost da podešavanjem intenziteta svake boje kreiramo više od 16 miliona boja.

U sistemu Pametnog stana moguće je povezati i kontrolisati LED rasvetu, gde je osim paljenja i gašenja rasvete moguće kontrolisati i intenzitet svetla, kao i odabir određene boje svetla.

Dali i DMX protokol

kontrola svetla dali i dmx protokol

Upotrebom sistema Pametnog stana moguće je kontrolisati sisteme rasvete koji koriste određene protokole za upravljanje svetlom. Najčešće srećemo DALI i DMX protokole za upravljanje rasvetom.

DALI je skraćenica od engleske reči Digital Addressable Lighting Interface. To je međunarodno standardizovani komunikacijski protokol (IEC 62386) za kontrolu i upravljanje elektronskim predspojnim spravama (svetiljkama) i pripadajućim upravljačkim uređajima. Uz pomoć ovog protokola na jednostavan način moguće je postići:

 • • postavljanje različitih svetlosnih scena
 • • naknadna promena scena
 • • prigušivanje svetla
 • • dobijanje povratne informacije o stanju instalacije svetla (uključeno/isključeno, nivo osvetljenja i dr.)
 • • kontrola i upravljanje protivpaničnih svetiljki
 • • postizanje energetski efikasne instalacije upotrebom senzora nivoa osvetljenosti i senzora prisustva u prostoriji
 • • centralizovano upravljanje/nadzor osvetljenja

DMX je akronim od engleske reči Digital Multiplex. Moguća je kontrole gotovo svakog svetlosnog uređaja i efekta – lasera, skenera, dim mašina, stroboskopa, disko staklenih kugli, itd.