MOGUĆNOSTI SISTEMA

Pametan stan ili pametna kuća nisu jasno definisani pojmovi jer različite profesije isti pojam tumače na različite načine. Ekolozi će reći da je u pitanju kuća koja je napravljena u skladu sa prirodom, građevinci da se radi o kući sagrađenoj od ekoloških materijala, dok će električari taj pojam koristiti kao opis vrste instalacija koje se postavljaju u kući.

Pametan ili inteligentan stan po definiciji se ne razlikuje mnogo od definicije ljudske inteligencije. Ako za ljude možemo da kažemo da su inteligentni ukoliko imaju sposobnost da brzo i ispravno reaguju na događaje iz spoljnog sveta, onda za pametan stan možemo reći da se njegova inteligencija ogleda u tome da prikupljanjem informacija putem različitih senzora pravilno reaguje i izvršava određene radnje.

Iako proces rada pametne kuće izgleda na prvi pogled komplikovan, u pozadini se nalazi mreža senzora i izvršnih elemenata, te mozak sistema kao uređaj koji vrši odlučivanje. Praktično, kada mozak dobije informaciju od nekog senzora on vrši obradu te informacije po unapred zadatim pravilima i prosleđuje izvršnom elementu komandu koju treba da izvrši.

Kontrola rasvete

Kontrola svetla, omogućava da se svetlom upravlja ručno (prekidačima i aplikacijom) ili  automatski u odnosu na zadate parametre. Moguće je uključivati ili isključivati svetlo u odnosu na intenzitet spoljnog svetla, prisutnost u prostoriji, uključenje u određeno vreme ili uključenje povezano sa drugim događajima (paljenje svih svetala u kući u slučaju provale i slično).

video Interfon

Povezivanje sa interfonskim sistemom vrši se putem ekrana osetljivog na dodir, koji osim funkcija pametne kuće ima integrisan sistem interfonske komunikacije sa ABB Welcome interfonskim panelom. Jednostavno otvaranje vrata, praćenje propuštenih poziva, ili prozivanje scene neke su od mogućnosti koje sistem nudi. Na korisniku je da izabere pozdravnu poruku ili poruku koju se emituje kada niste kod kuće ili niste u mogućnosti da je javite na poziv.

integracija

ABB-free@home omogućava integraciju drugih uređajau istu platformu. Obim uređaja koje je moguće povezati sa sistemom pametne kuće konstantno raste, i dostupno je korisnicima kroz nadogradnju aplikacije. Philips HUE, Sonos i Amazon Alexa samo su neki od sistema koje je moguće integrisati u  ABB-free@home sistem.  Ovakav vid povezivanja omogućava da sve povezane uređaje kontrolišete jednim daljinskim upravljačem (free@home aplikacijom)

Geofencing

Vaš stan ili kuća znaju kada ste otišli na posao, ili izašli iz kuće, i na osnovu te informacije mogu da podese grejanje u objektu. Ova funkcija Vam dozvoljava da u aplikaciji nacrtate zamišljenu "ogradu" oko svoje kuće, ili oko druge lokacije. Kada korisnik  "pređe" zamišljenu ogradu sistem automatski izvršava akcije koje su mu zadate (isključuje svetla, podešava klimatizaciju i slično).

Upravljanje roletnama

Pritiskom na taster ili putem aplikacije koja je instalirana na pametnom uređaju, moguće je podizati, spuštati roletne i menjati položaj lamela. Ambijent se prilagođava trenutnim potrebama, veoma jednostavno i praktično. Upravljanje se može vršiti iz objekta ili sa udaljene lokacije, na više različitih načina. Kontrola se može vršiti pojedinačno ili implementirano u scene i grupe.

sigurnost

Mogućnost integracije sistema sa alarmnim sistemom povećava sigurnost Vašeg doma i podize je na viši nivo. Razmena podataka između ovih sistema omogućava da sistem uključi svetla u slučaju alarma, prosledi Vam poruku, notifikaciju ili email u slučaju alarmnih stanja nezavisno od samog alarmnog sistema. Korisnik sistema podešava koje informacije želi da dobija o alarmnim dogadjajima, kao i kako da sistem pametne kuće na te događaje reaguje.

daljinsko upravljanje

Aplikacija ABB-free@home® kreirana je po zahtevima korisnika, što ovaj sistem kućne automatike čini jednostavnim za korištenje poput pretraživanja interneta. Ovaj multifunkcionalni daljinski upravljač omogućava Vam da upravljate sistemom bez potrebe za obukom. Naravno, sve funkcije sistema mogu biti jednostavno konfigurisane putem web interfejsa sa Vašeg laptop računara. Jedini sistem kućne automatike za koji Vam obuka za korištenje neće biti potrebna.

logicke funkcije

Unutar ‘Actions’ menija korisniku je omogućeno da kombinuje različite događajekoristeći ‘if… then’  (ako....onda) logiku. AKO je vetar previše jak, ONDA podigni sve roletne da bi ih zaštitio, AKO je neko prošao ispred detektora pokreta na ulaznim vratima kada nikog nema kući, ONDA pošalji notifikaciju na mobilni telefon korisnika. Vaš dom sada razmišlja umesto Vas.

GREJANJE I HLADJENJE

Mogućnost kontrole klimatizacije povećava konfor korisniku, ali takođe i štedi energiju. Korisnik određuje koje prostorije želi da greje ili hladi na zadatu temperaturu, kao i u kojim periodima dana. Kao i ostale funkcije sistema, u upravljanje grejanjem može se vršiti putem aplikacije sa udaljene lokacije. Vaš dom će Vas dočekati sa ugodnom temperaturom.

kontrola scena

Jednostavnim pritiskom na taster , putem ABB-free@homeTouch ekrana osetljivog na dodir, PC račiunara, laptopa, pametnog telefona ili tableta moćete pokrenuti scenu u Vašem domu. Primera radi, ovo Vam omogućava da dnevnu sobu transformišete za nekoliko sekundi shodno Vašem raspoloženju ili potrebama - za dolazak gostiju ili uzivanje u omiljenom filmu. Izmene i dodavanje scena  vrši korisnik, bez potrebe za predhodnim znanjem o ovakvim sistemima.

upravljanje glasom

Upravljanje uređajima u Vašem domu sada je psotalo još jednostavnije. ABB-free@home® moguće je kontrolisati glasovnim komandama. Jednostavno, bez potrebe za "učenjem" ili izgovaranjem specijalnih reči. Korisnik sa sistemom mođe da komunicira intuitivno, kao da razgovara sa osobom. Sistem razume komandu “Switch on all lights!” i odgovara sa “Okay. Takodje, moguće je "pitati" sistem “Are the lights still on?”, i on će odgovoriti trenutnim stanjem.

simulacija prisustva

Uvek dobar osećaj. Simulacija prisustva ABB-free@home® pamti nedeljnu sekvencu događaja u pametnom stanu ili kući. Ovo znači da Vaš stan ili kuća može da "ponovi" radnje koje ste radili kada ste kući, i time simulira da je stanar prisutan u objektu. Ova funkcija moze biti aktivirana ili izmenjena iz stana ili putem aplikacije sa neke udaljene lokacije.

kreirajte sistem za vaš stan

Jednostavna forma izračunava okvirnu cenu Vašeg sistema pametne kuće.