Mogunćosti integracije / U PRIPREMI

MOGUĆNOSTI INTEGRACIJE

Integracija podrazumeva povezivanje sistema i uređaja koji nisu deo KNX sistema u sistem, čime se omogućava upravljanje i nadzor rada tih sistema i uređaja. Ovim se omogućava da se unutar aplikacije i KNX sistema poveću uređaji mašinskih instalacija, liftovi, klima sistemi sistemi video nadzora i drugi sistemi u pametnoj kući ili pametnom stanu.

  • KLIMATIZACIJA integracija - 100%
  • LIFT integracija - 100%
  • VIDEO NADZOR integracija - 100%
  • ALARMNI SISTEM integracija - 100%
  • MULTIMEDIJA integracija - 100%

KLIMATIZACIJA

1234

4321.

WORK SKILL

95%

WORK SKILL


1
Field
Measuring
2
Layout
Experiment
3
Final
Output

UPRAVLJANJE LIFTOVIMA

Thm.

Rarm.

WORK SKILL

85%

WORK Process


1
Field
Measuring
2
Layout
Experiment
3
Final
Output

Construction

Theration in some form.

Randform.

WORK SKILL

85%

WORK Process


1
Field
Measuring
2
Layout
Experiment
3
Final
Output

Isolation

Theruffered alteration in some form.

Rand some form.

WORK SKILL

85%

WORK Process


1
Field
Measuring
2
Layout
Experiment
3
Final
Output

Sanitary

Therform.

Ran form.

WORK SKILL

85%

WORK Process


1
Field
Measuring
2
Layout
Experiment
3
Final
Output