IP kamere su kamere koje za prenos video i audio signala koriste računarsku mrežu. Često se nazivaju mrežne ili LAN kamere.

Ove kamere omogućavaju pregled video i audio signala kako unutar samog objekta, tako i sa udaljenih lokacija putem interneta.

Integracija IP kamera u sistem Pametnog stana omogućava vlasniku da kroz aplikaciju koju koristi za upravljanje sistemom pametnog stana vrši pregled signala sa povezanih kamera, kao i upravljanje kamerama, ukoliko se radi o pokretnim kamerama.