Hotelski Sistem

U pripremi !
U pripremi !

Ulaz

Interfonski sistem

Interakcija svetlom

Sigurnost u vremenskim nepogodama

Signalizacija evakuacionih puteva

U pripremi !

Hol - Lobby

Energetska efikasnost

Kontrola, signalizacija i regulacija

Savršena kontrola klimatizacije

USB punjači

Komunikacija za ulazom i hotelskim sobama

Prolazi i koridori

Detektori prisustva

Kontrola pristupa

Distribucija energije

Tehnički pristup

Puna automatizacija svih soba

BMS sistem

Punjenje električnih automobila

Distribucija srednjeg i niskog napona

Centralno upravljanje svim sistemima

Apartman ili hotelska soba

Scene za savršeni užitak

Savršena kontrola klimatizacije

Upravljanje roletnama

Vizualizacija

Audio sistem

Restoran

Scene svetla

Savršena kontrola klimatizacije

Kontrola žaluzina

Merenje potrošnje energije

Evakuaciona rasveta

Ekonomska efikasnost

Hotels je napravljen za sve koji borave u njemu. Najveća vrednost su ljudi koji u njemu borave. Brigom o optimizaciji svih sistema, brinemo o svakome ko ulazi u vaš hotel.

Sigurnost

Sistemi automatizacije ne otkazuju. Kompletan sistem je nešto na šta možete da računate u svakom trenutku, bilo da želite da upravljate, proverite parametre ili budete obavešteni o promenama u sistemu.

Energetska efikasnost

Energija Vam je potrebna u svakog segmentu hotela. Iz tog razloga za ABB hotelske sistema krucijalno je da se energija ne rasipa, i da se iskoristi maksimalno.

Trajnost

Budućnost dolazi brše nego što mislimo. Obaveza je koristiti tehnologiju i opremu koju je lako nadograditi kroz period korištenja.

Dizajn

Hoteli su mnogo više od same zgrade. Često spoljni izgled hotela postaje prepoznatljivi deo grada. Od najsitnijeg detalja do najkrupnijeg elementa.

Održivost

Sigurna budućnost počinje danas sa tehnologijama koje kombinuju sve mogućnosti uštede energije sa kvalitetom života.