Nova funkcija free@home sistema je i Geofancing, odnosno geolociranje korisnika putem praćenja pozicije mobilnog uređaja. Potrebno je u aplikaciji podesiti lokaciju i zamišljenu "ogradu" oko te lokacije, što omogućava free@home sistemu da na osnovu položaja korisnika vrši izmene na sistmeu, šalje komande sistemu ili notifikacije drugom korisniku.

geolokacija

Vaš stan ili kuća znaju kada ste otišli na posao, ili izašli iz kuće, i na osnovu te informacije mogu da podese grejanje u objektu, isključe ili uključe svetla, pokrenu roletne ..... Mogućnosti su bezbrojne, i korisnik ih može podešavati bez potrebe za angažovanjem programera ili instalatera.

Ova funkcija postoji u svim uređajima, ali je za aktivaciju potrebno da korisnik bude povezan na myABB Living Space® servis.