Geofancing

geofancing, geolokacija

Upravljanje putem lokacije jednog ili više korisnika

Geofencing funkcija omogućava korisniku free@home sistema da pokrene akciju, odnosno omogućava sistemu da izvrši neku komandu bazirano na geografskoj lokaciji korisnika, ili tačnije rečeno mobilnog uređaja koji korisnik upotrebljava za interakciju sa sistemom.

Praktično, potrebno je definisati zamišljenu "ogradu" oko Vašeg stana ili kuće, i definisati akciju koja se dešava kada izađete iza te "ograde", ili drugu akciju kada ulazite u prostor koji je "ograđen".

Na primer, kada odlazite od Vaše pametne kuće ili od pametnog stana, i udaljite se 500 metara, sistem može da isključi sva svetla u Vašoj kući. Takođe, kada se vraćate kući, sistem može da uključi svetlo dobrodošlice ili otvori garažna vrata.

Sistem nema ograničenje u broju "ograda" koje možete definisati, pa je moguće definisati različite vrednosti kada odlazite od kuće, ili se vraćate kući.

Ukoliko postoji više korisnika, sistem ih prepoznaje odvojeno pa moze da razlikuje da je Korisnik1 unutar zamišljene ograde, a Korisnik2 vam te ograde, i bazirano na toj informaciji da izvrši određenu radnju. Primera radi, neće isključiti sva svetka ukoliko je neko od korisnika u kući ili stanu.

Upotreba ove funkcije omogućena je samo pretplatnicima my-ABB LivingSpace usluge.

imate pitanje, predlog ili zamerku ?

Ako želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama,
pošaljite nam email sa pitanjem ili primedbom.
Potrudićemo se da Vam odgovorimo za 48 sati.

Kontaktirajte nas