Ovo su samo neka od pitanja koje nam korisnici i zainteresovani za sistem postavljaju. Ukoliko imate pitanje o sistemu koje nije na spisku kontaktirajte nas, bice nam drago da Vam pomognemo.


 

 

Koja oprema se koristi ?

Prilikom projektovanja i postavljanja sistema koristi se isključivo oprema proizvođača ABB, koja je jedina kompatibilna sa free@home sistemom. Za razliku od KNX sistema, nije moguće koristiti opremu drugih proizvođača.

 


Da li je moguće postaviti sistem na postojeću instalaciju ?

free@home sistem omogućava postavku bežžičnih uređaja, pa postoji mogućnost postavke bežžičnog sistema. Takođe, moguće je mešanje žičnih i bežžičnih uređaja u istom sistemu.


Kako se sistem održava ?

Sistem ne zahteva nikakvo dodatno održavanje uređaja i opreme, kao ni drugi uređaji koji se koriste prilikom izrade elektroinstalacija.


Kako se nadograđuje sistem ?

Nadogradnje sistema i aplikacije obavljaju se automatski ukoliko je sistem povezan na internet. Nije potrebna akcija korisnika da bi sistem bio nadograđen na noviju verziju. Prilikom nadogradnje ne dolazi do prekida u radu sistema.

 


Koliko struje troši sam sistem ?

Uz sistem dolazi napajanje od 640mAh, ali je potrošnja uslovljena ukupnim brojem uređaja u sistemu. Prosečan sistem sa 20 postavljenih uređaja tokom JEDNOG MESECA rada utroši (200*230/1000)*24*31 = 34.224 (Wh) odnosno 34 kW, sto je po trenutnoj prosečnoj ceni električne energije iznosi 200 dinara. Uštede koje sistem omogućava su mnogo veće.


Šta u slučaju otkaza nekog od uređaja ?

U slučaju kvara na pojedinačnom uređaju, moguće je koristeći instalaciju povezati standardan prekidač. Naravno, moguće je poručiti prekidač ili uređaj koji je oštećen, i putem aplikacije na njega "kopirati" podešavanja sa prekidača ili uređaja koji više nije u funkciji.

 


Da li može da se samo deo instalacije uradi kao "pametan" ?

Da. free@home omogućava postavku takozvanog hibridnog sistema, odnosno mešanje klasične i pametne instalacije u okviru istog sistema. Ovakvi sistemi su veoma česti, te predstavljaju oko 75% svih instalacija.


Može li korisnik da programira sistem ?

Da.Korisnik može sam, bez programera, da podesi sve parametre sistema potrebne za rad, kao i da podesi scenarija. Programer/instalater potrebni su samo tokom inicijalne postavke sistema, ukoliko koristik nema iskustva u radu sa elektroinstalacijama.