NAJJEDNOSTAVNIJI SISTEM KUĆNE AUTOMATIKE IKADA
ŽIČNO BEŽŽIČNO ILI ZAJEDNO

Jedinstven sistem kućne automatike,
dostupan na našem tržištu.

Funkcije i mogućnosti

Šta je pametan stan ?

Pametan stan ili pametna kuća nisu jasno definisani pojmovi jer različite profesije isti pojam tumače na različite načine. Ekolozi će reći da je u pitanju kuća koja je napravljena u skladu sa prirodom, građevinci da se radi o kući sagrađenoj od ekoloških materijala, dok će električari taj pojam koristiti kao opis vrste instalacija koje se postavljaju u kući.

Pametan ili inteligentan stan po definiciji se ne razlikuje mnogo od definicije ljudske inteligencije. Ako za ljude možemo da kažemo da su inteligentni ukoliko imaju sposobnost da brzo i ispravno reaguju na događaje iz spoljnog sveta, onda za pametan stan možemo reći da se njegova inteligencija ogleda u tome da prikupljanjem informacija putem različitih senzora pravilno reaguje i izvršava određene radnje.

Iako proces rada pametne kuće izgleda na prvi pogled komplikovan, u pozadini sistema pametanog stana ili pametne kuće nalazi se mreža senzora i izvršnih elemenata, te mozak sistema kao uređaj koji vrši odlučivanje. Praktično, kada mozak dobije informaciju od nekog senzora, on vrši obradu te informacije po unapred zadatim pravilima i prosleđuje izvršnom elementu komandu koju treba da izvrši.

Dakle, kada pritisnete taster za uključenje svetla, bez razlike da li je taj taster postavljen na zidu ili koristite aplikaciju za mobilne uređaje, ta informacija se prosleđuje centralnom uređaju, koji šalje komandu izvršnom elenetu sistema pametnog stana da na primer uključi svetlo. Takođe, sistem ne pravi razliku da li j ekomandu za uključenje uređaja dobio od prekidača/tastera, mobilne aplikacije, meteorološke stanice ili časovnika. Komanda će se izvršiti jednako bez razlike koji je senzor poslao tu komandu.

Pored svih funkcija automatizacije i mogućnosti integracije, pametan stan ili pametna kuća daju Vam na prvom mestu veliku fleksibilnost da tokom perioda korištenja sistema možete da vršite izmene i kuću ili stan prilagođavate Vašim potrebama i zahtevima. Za razliku od klasične instalacije, sa "pametnim" instalacijama imate mogućnost da menjate funkcije prekidača i tastera u Vašem domu.

BUS sistemi pametnog stana i pametne kuće daju veliku fleksibilnost u načinu ožičenja uređaja sistema, pa je moguće BUS instalaciju postavljati redno , paralelno ili zvezdasto, praktično onako kako to zahtevaju uslovi na samom objektu. Limitacije koje postoje u sistemu veoma je teško postići, odnosno pravljene su daleko od onoga što je potreba stana ili kuće.

pametan stan struktura sistema
mogucnosti pametnog stana
knx sistem pametnog stana
mogucnosti knx sistema pametnog stana

Osnovne funkcije sistema

Pogledajte neke od osnovnih funkcija svakog sistema kućne automatike ili sistema pametnog stana, kako god ga imenovali.
Svakako, na stanici mogućnosti možete pogledati listu svih funckija sistema pametnog stana, kao i opise pojedinačnih funkcija. Spisak funkcija ovog sistema konstantno se proširuje movim mogućnostima i novim uređajima koje je moguće kontrolisati, a mi se trudimo da te informacije budu ažurne i na našoj internet prezentaciji.

Rasveta

Potpuna kontrola rasvete u Vašem stanu ili kući.

Roletne

Upravljanje roletnama tasterom ili apliakcijom.

Klimatizacija

Upravljanje grejanjem, hlađenjem i ventilacijom.

Geofancing

Izvršavanje komandi bazirano na lokaciji korisnika.

Scene

Pokrenite set događaja jednim tasterom.

Daljinsko upravljanje

Jednostavno upravljanje sa bilo kog mesta.

po čemu se ABB-free@home® sistem razlikuje od drugih sistema automatike ?

Najveća prednost ovog sistema pametnog stana ili pmaetne kuće u odnosu na ostale je jednostavno razumevanje svih funkcija od strane korisnika.
Takođe, ovo je jedan od retkih sistema kućne automatike koji omogućava postavljanje žičnih i bežžičnih uređaja unutar istog sistema, i koji u upotrebi ne pravi razliku u načinu na koji je uređaj povezan na sistem.
Takođe, sistem pametnog stana omogućava Vam da integrišete druge uređaje i sisteme određenih proizvođača bez kupovine "konvertera" signala ili dodanih uređaja.

Jednostavnost

Sistem je baziran na kalsičnoj elektro-instalaciji, pa korisniku nije potrebna posebna obuka za korištenje.

Fleksibilnost

Mogućnost izmena funkcija od strane korisnika kroz period korištenja sistema.

Okrenuto ka korisniku

I dalje se u sistemu nalazi "klasičan" prekidač, pa nema potreba da korisnik poznaje način rada sistema.

Besplatne nadogradnje

Sistem se automatski nadograđuje i dodaje nove funkcije, bez potrebe za akcijom korisnika.

Mogućnost proširenja

Sistem je moguće naknadno proširiti putem žičnih ili bežžičnih elemenata, po potrebama i željama korisnika sistema pametnog stana.

Jednostavna instalacija

Sistem, pored instalacionog kabla, koristi većinom klasičnu elektro instalaciju, čime je pojednostavljeno projektovanje samog sistema.

imate pitanje, predlog ili zamerku ?

Ako želite da saznate više o našim proizvodima i uslugama,
pošaljite nam email sa pitanjem ili primedbom.
Potrudićemo se da Vam odgovorimo za 48 sati.

Kontaktirajte nas